Zahlavi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Největší starostí po obnovení jednoty byla přestavba farní stodoly na orlovnu. V roce 2006 proběhla první etapa. Orlovnu jsme slavnostně otevřeli v sobotu 21. února 2009. Slavnostní otevření provedli otec biskup Mons. Josef Hrdlička a za Orel - ústředí starosta Orla a poslanec Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Ladislav Šustr.
  Orlovna slouží od té doby nejen členům naší jednoty, ale je využívána i ke konání různých sportovních a společenských akcí.

informace k pronájmu na tel. 776 856 999