Zahlavi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍTÁME VÁS NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH ORELSKÉ JEDNOTY

VELKÉ OPATOVICE


Naše Orelská jednota Velké Opatovice vznikla v roce 1920, ve své historii byla několikrát rozpuštěna a znovu obnovena. K poslednímu obnovení došlo 2.dubna 2005. Za Župní radu byl přítomen její místopředseda bratr Stanislav Kamba. Tehdy nás vstoupilo do Orla 12 členů. Dnes má naše jednota 35 členů. Pracujeme ve skromných podmínkách, ale snažíme se dále rozrůstat a rozvíjet.

V naši novodobé historii se snažíme zaměřit na tři stěžejní oblasti:
a) Práce s mládeží
b) Práce se starší generací
c) Kulturní činnost

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Realizace projektu:

 

Vylepšení provozního prostředí objektu Orlovny Velké Opatovice

 

Realizováno na základě dotační smlouvy č.  JMK 048727/17/OKH

 

Náklady na realizaci projektu byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje

 

 Náklady projektu činili 20 000,-- Kč

 

,,Vylepšení provozního prostředí objektu Orlovny Velké Opatovice."

V roce 2017 jsme realizovali z Individuální dotace Jihomoravského kraje projekt  s názvem ,,Vylepšení provozního prostředí objektu Orlovny Velké Opatovice" nákladem 21 313,-- Kč.

V souladu s účelem dotace bylo pořízeno:

1. Obložení sloupů v sále orlovny, byly použity drěvené smrkové palubky. Sádrokartové oklady byly velice choulostivé a dřevěné obklady do výšky 1,5 metru byly zvoleny jako optimální řešení proti otěru a nárazu.

2. Dále byly pořízeny 2 ks rychlovarných konvic.

3. Wifi routry v počtu 2 ks. zabezpečily krytí internetovým signálem v požadované míře v celém prostoru orlovny.

4. Osobní počítač ( notebook) s přišlušenstvím, včetně USB kabelu slouží k provádění účetní evidence, vedení administrativy a ovládání dataprojektoru při přednáškách a besedách.

5. Ručníky jsou placeny z vlastních zdrojů, jako součást vlastního podílu v rámci dotace.

K realizaci projektu mohlo dojít, jen díky dotaci z Jihomoravského kraje, za což patří velké poděkování krajským zastupitelům a pracovníkúm krajského úřadu.

Projekt byl realizován na základě smlouvy číslo 048787/17/OKH.

Náklady projektu: dotace                   20 000,-- Kč

                                     vlastní zdroje         1 313,--Kč

                                    Náklady celkem   21 313,-- Kč

Jěště jednou vyslovujeme  vřelé poděkování Jihomoravskému kraji za vzornou spolupráci,

v oblasti dotační pilitiky.

                    Jiří Korbel

                   starosta

Orel jednota Velké Opatovice

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Realizace projektu:

 

Orlovna Velké Opatovice – oprava soklu vnější zdi

 

Realizováno na základě dotační smlouvy č. JMK074128/21/OKH

 

Náklady na realizaci projektu byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje

 

 Náklady projektu činili 60 000,-- Kč

 

Oprava soklu Orlovny Velké Opatovice

 

V roce 2021 jsme se rozhodli k větší investiční akci, kterou byla již zmiňovaná oprava soklu vnější zdi objektu orlovny Velké Opatovice.

Náklady na opravy byly vyčísleny na částku 150 000 Kč, což ovšem přesahovalo naše finanční možnosti. Na schůzi výboru Orelské jednoty padl návrh podat žádost o dotaci na Jihomoravský krajský úřad. Žádost byla podána a byla úspěšná. Jihomoravský krajský úřad nám poskytl dotaci

60 000 Kč.

Přidělení dotace podstatně změnilo finanční možnosti naší jednoty a umožnilo nám provést již zmíněnou opravu.

Celá oprava byla řádně završena na podzim 2021. Podrobné technické věci jsou uvedeny v technické zprávě projektu.

Chtěl bych prostřednictvím nástěnky ve vestibulu orlovny a internetových stránek naší Orelské jednoty Velké Opatovice upřímně poděkovat představitelům Jihomoravské kraje za jejich vstřícný postoj k naší žádosti.

Objekt orlovny slouží široké veřejnosti a je potřebné ho udržovat v provozu schopném stavu.

Rád bych tímto poděkoval všem, kdo se na této opravě podíleli nebo na ni finančně přispěli.

 

Za řídící výbor jednoty

         Jiří Korbel

     starosta jednoty

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Realizace projektu:

 

Orel Velké Opatovice – zlepšení materiálně technické základny

 

Realizováno na základě dotační smlouvy č. JMK080609/22/OKH

 

Náklady na realizaci projektu byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje

 

 Náklady projektu činili 30 000,-- Kč

 

Orel jednota Velké Opatovice – zlepšení materiálně technické základny.

 

 

V roce 2022 naše Orelská jednota Velké Opatovice pokračovala ve zlepšení materiálně technické základny.

V orlovně byl vymalován vestibul, schodiště, WC a šatna. Byly obnoveny nátěry zábradlí schodiště a zábradlí venkovní terasy. Dále byly pořízeny nové skříňky na umístění archivu jednoty, zakoupen vysavač a čistící zona,.

V oblasti činnosti byly pořízeny pro florbalový oddíl nové dresy a brankářské vybavení, míčky a náhradní čepele k florbalkám.

Pro oddíl stolního tenisu byly pořízeny nové míčky, síťky a pálky.

Celá akce byla realizována za pomoci dotace z Jihomoravského kraje, za což patří Jihomoravskému kraji velké poděkování. Bez jeho pomoci bychom nemohli přistoupit k realizaci projektu.

Náklady činily 35 400 Kč, z toho dotace byla 30000 Kč.

V roce 2023 bychom rádi pokročili k dalším plánovaným projektům. Vše záleží, jak budeme úspěšní v podaných žádostech.

Ještě jednou děkuji Jihomoravskému kraji za spolupráci.

 

         Za výbor jednoty

            Jiří Korbel

Orel jednota Velké Opatovice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Orel jednota Velké Opatovice

 

   Plán akcí 2023

 

 

1)      14. ledna 2023      Přátelský večírek, Orlovna, začátek ve 20.00 hodin

                             Hudba: Trex Brodek u Konice

 

2)      12. února. 2023        Maškarní karneval pro děti. Orlovna, začátek v 15.00 hodin

 

3)      4. března 2023       XI. tarokový turnaj – Grand Prix Povodí řeky Křetínky a Svitavy

                              Orlovna, prezence 8.00.-9.00. hodin, začátek 9.00 hodin

 

4)      19. března 2023    18. Výroční schůze Orel jednota Velké Opatovice

                               Orlovna, začátek: 15.30 hodin

 

5)      14. květen 2023     Svátek matek – recitační odpoledne

                               Orlovna, začátek: 16. hodin

 

6)      21. květen 2023    Májový koncert

                               kostel svatého Jiří, začátek v 17.00 hodin

 

7)       13. června 2023     Cyklovýlet do Moravské Třebové a okolí

                                Odjezd ve 13.30 hodin od kostela sv. Jiří ve Velkých Opatovicích

 

8)       20. srpna 2023       Orelská pouť

                               Svatý Hostýn – začátek 10.00 hodin

 

9)       8. října 2023          Střelby ze vzduchovky pro děti a dospělé.

                                Orlovna, začátek: 15.00 hodin

 

10)   21.října 2023          Orelská florbalová liga – kategorie starší žáci.

                                Sportovní hala Jaroměřice – začátek soutěže bude upřesněn.

 

11)   22. října 2023         Přednáška – téma bude upřesněno, Orlovna, začátek v 15.hodin

                                                                                    

12)  11. listopadu 2023    17. malý tarokový turnaj

                                 Orlovna, prezence 8.30 – 9.00 hodin. Začátek 9.00 hodin

 

13)   31. prosince 2023    Silvestr v orlovně

                                              Orlovna: začátek v 18. hodin

 

  Změna programu vyhrazena.