Zahlavi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍTÁME VÁS NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH ORELSKÉ JEDNOTY

VELKÉ OPATOVICE


Naše Orelská jednota Velké Opatovice vznikla v roce 1920, ve své historii byla několikrát rozpuštěna a znovu obnovena. K poslednímu obnovení došlo 2.dubna 2005. Za Župní radu byl přítomen její místopředseda bratr Stanislav Kamba. Tehdy nás vstoupilo do Orla 12 členů. Dnes má naše jednota 35 členů. Pracujeme ve skromných podmínkách, ale snažíme se dále rozrůstat a rozvíjet.

V naši novodobé historii se snažíme zaměřit na tři stěžejní oblasti:
a) Práce s mládeží
b) Práce se starší generací
c) Kulturní činnost

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sportovní aktivity v naší orlovně

 

V roce 2019 začalo trápit naše členy a potažmo vedení Orelské jednoty Velké Opatovice několik zásadních problémů. Začaly se kupit požadavky oddílů Orelské jednoty Velké Opatovice na nové vybavení sportovních oddílů.

Na schůzi výboru jednoty bylo rozhodnuto, že oddíl střelců, florbalistů, tarokářů a stolního tenisu budou vybaveny postupně a že tato obměna bude rozdělena do několika let. Také bylo rozhodnuto o pořízení nových houpaček na dětské hřiště. Proto bylo rozhodnuto, že se pokusíme získat dotaci z Jihomoravského kraje.

Dotace z Jihomoravského kraje nám byla schválena ve výši 30 000 Kč. Byly zakoupeny branky pro florbal, brankářské vybavení pro florbalisty a další drobné florbalové potřeby.

Pro oddíl střelců byly zakoupeny 2 ks vzduchových pušek, náboje a terče. Pro tarokáře byly pořízeny tarokové karty. Hráči stolního tenisu již hrají s novými pálkami, míčky a síťkami.

Trenéři mají k dispozici novou odbornou literaturu.

 

Za získání dotace patří Jihomoravskému krajskému úřadu veliké poděkování. Naše vzájemná spolupráce je na velmi dobré úrovni.

 

 

Jiří Korbel

Orel jednota velké Opatovice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------